Outsourcing

Pozbądź się problemów IT


Czym jest outsourcing?

Outsourcing IT polega na zleceniu działań informatycznych firmie zewnętrznej. Jest to idealny sposób na obniżenie kosztów utrzymania sprzętu informatycznego firmie zewnętrznej pozwala obniżyć koszty jednocześnie wciąż korzystając z wyspecjalizowanej kadry informatycznej.

W ofercie posiadamy dla Państwa:

 • tworzenie, modernizowanie oraz rozbudowywanie infrastruktury IT,
 • zarządzanie urządzeniami sieciowymi,
 • utrzymywanie sprzętu komputerowego (serwis sprzętu),
 • zabezpieczanie danych przed utratą (kopia zapasowa),
 • zarządzanie serwerami,
 • rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem (zdalne oraz lokalne wsparcie przy problemach z instalacją oraz obsługą programów),
 • szybką reakcję na awarie i usterki,
 • instalację nowych komputerów w firmie,
 • usuwanie wirusów, reinstalacja systemu operacyjnego, rozbudowa stacji roboczych.

Co można zyskać korzystając z outsourcingu IT ?

 • obniżenie i ustabilizowanie kosztów utrzymania sprzętu informatycznego,
 • dostęp do specjalistów z zakresu informatyki,
 • wczesne przeciwdziałanie awariom,
 • szybka reakcja w przypadku awarii,
 • stały monitoring Państwa infrastruktury,
 • szybka pomoc Państwa pracownikom w przypadku codziennych problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem.

Axioma IT Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, tel. +48 22 378 48 01, email: biuro@axiomait.pl
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started