Konsulting

Pomożemy w rozwoju Twojej organizacji


Przykładowymi usługami IT, które możemy dla Państwa zrealizować są:

 • pomoc przy określeniu celów projektów informatycznych,
 • pomoc przy uruchomieniu projektów informatycznych,
 • pomoc w przygotowaniu planu i harmonogramu wyboru dostawcy dla projektów informatycznych
 • przegląd strategii rozwoju korporacji i określenie uwarunkowań biznesowych dla nowych systemów IT,
 • przegląd środowiska informatycznego i określenie uwarunkowań technicznych dla nowych systemów IT,
 • pomoc w opracowaniu docelowych procesów biznesowych w obszarach biznesowych,
 • przygotowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych,
 • przygotowanie zapytania ofertowego,
 • pomoc w przygotowaniu długiej i krótkiej listy systemów/dostawców IT,
 • wsparcie procesu wyboru oferty - opracowanie kryteriów wyboru dostawcy i systemu, pomoc przy ocenie ofert i systemów, prowadzenie dokumentacji prac komisji przetargowej,
 • wsparcie w zakresie opracowania treści umowy z dostawcą, negocjacje zapisu umowy,
 • pomoc w zakresie przygotowania planu i harmonogramu wdrożenia,
 • pomoc w zakresie prowadzenia projektu wdrożenia,
 • pomoc w zakresie zarządzania prowadzonym projektem (np. organizacji spotkań komitetu sterującego projektu, operacyjne planowanie prac projektowych, nadzorowanie przebiegu prac projektowych i ich koordynacja, zarządzanie dostawcą i realizacją jego zobowiązań kontraktowych, itp.),
 • pomoc w zakresie zapewnienia jakości prac wdrożeniowych,
 • zarządzanie i prowadzenia biura projektu,
 • przegląd powdrożeniowy projektu.
Axioma IT Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, tel. +48 22 378 48 01, email: biuro@axiomait.pl
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started